top of page
Tarjeta Expansión Mixer Yamaha Emb-Desemb. Yamaha MY8-SDI-ED

Tarjeta Expansión Mixer Yamaha Emb-Desemb. Yamaha MY8-SDI-ED

Tarjeta de ampliación para mesa sonido Yamaha 8ch in  + 8 out  embebidos en video HD/SDI (BNC in/BNC out)

 

bottom of page